Dây điện DAPHACO 6.0

    Sản xuất theo tiêu chuẩn: DAPHACO

    Chiều dài: 100m

    Giá bán: Liên hệ