Dây điện CADIVI 4.0

    Sản xuất theo tiêu chuẩn: CADIVI

    Chiều dài: 100 mét

    Giá bán: liên hệ