Dây điện CADIVI 2.5

    Sản xuất theo tiêu chuẩn: CADIVI

    Chiều dài: 100 mét

    Giá bán: Liên hệ