LED Trụ 20W

LED Trụ 20W

30,000 

LED Trụ 40W

LED trụ 40W

60,000 

Bóng LED Tuyp 18W

Bóng Tuyp LED T8, 1.2m

37,000 

Bóng LED Tuyp 18W

Bóng LED Tuyp T8, 0.6m

35,000 

Đèn LED Bán nguyệt

LED Bán nguyệt 40W

98,000 
105,000 
120,000 
35,000 

Đèn Compact 11W KUMHO

Đèn Compact KUMHO 11W

25,000 

Đèn Compact 15W KUMHO

Đèn Compact KUMHO 15W

27,000 

LED Trụ 6W KUMHO

led bulb 6w kumho

35,000 

Đèn LED Tuyp KUMHO

Đèn led 30W KUMHO

Dây điện DAPHACO 2.5

DÂY ĐIỆN DAPHACO 2.5

Đèn LED Dây Trang Trí

Dây led 100m chớp

Đèn LED nhà xưởng KUMHO

Đèn LED 80W KUMHO

Đèn LED Tuyp LION

Đèn LED Tuyp LION

Đèn LED áp trần KUMHO

Đèn áp trần KUMHO

Đèn LED áp trần KUMHO

Đèn áp trần KUMHO

Đèn Compact 45W KUMHO

Đèn Compact KUMHO 45W

Đèn Compact 20W KUMHO

Đèn Compact KUMHO 20W